CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

Ngày đăng: 15-05-2024 14:04:48

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

 

 

ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ

 

Định nghĩa

 

 Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các chất khác có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

 

Nguồn gốc

 

 Chế biến thủy sản: Nước thải từ các nhà máy chế biến cá, tôm, sò điệp và các sản phẩm thủy sản khác. Các quá trình chế biến như làm sạch, lọc, tách tạp chất, và xử lý phế phẩm có thể tạo ra nước thải chứa nhiều hợp chất hóa học và hữu cơ.

 Nuôi trồng thủy sản: Nước thải từ các trang trại nuôi trồng thủy sản, bao gồm ao nuôi cá, ao nuôi tôm, hoặc hệ thống nuôi trồng thủy sản khác. Các hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể tạo ra nước thải chứa chất thải hữu cơ từ thức ăn, chất lượng nước không tốt do xả thải và phân của động vật nuôi.

 Xử lý thủy sản: Nước thải từ các cơ sở xử lý thủy sản như nhà máy làm lạnh, nhà máy đóng hộp và các nhà máy chế biến cá. Các quá trình xử lý như lạnh, đóng gói, và xử lý chất thải có thể tạo ra nước thải độc hại.

 Thải từ thiết bị và hệ thống đánh bắt: Nước thải từ thiết bị đánh bắt và xử lý hải sản như tàu đánh bắt cá, tàu chở hàng lạnh, hoặc các hệ thống xử lý hải sản trên bờ.

 

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

 

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ SỐNG BIỂN

 

Bảo vệ chất lượng nước

 

Nước thải thủy sản có thể chứa nhiều chất độc hại như hợp chất hóa học, vi sinh vật, và chất hữu cơ. Nếu không được xử lý đúng cách, nước thải này có thể làm giảm chất lượng nước biển, gây ra hiện tượng ô nhiễm và ảnh hưởng đến sự sống của các loài sinh vật trong môi trường biển.

 

Bảo vệ sinh quyển biển

 

Môi trường biển là nguồn tài nguyên quan trọng cho sự sống trên trái đất, cung cấp thức ăn, oxy, và là nơi sinh sản của nhiều loài sinh vật. Nước thải thủy sản ô nhiễm có thể gây ra sự suy giảm đáng kể trong sinh quyển biển, ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn và sinh sản của các loài biển.

 

Bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản

 

Xử lý nước thải thủy sản giúp giảm lượng chất thải vào môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản. Nước thải không xử lý đúng cách có thể gây ra hiện tượng ô nhiễm nước và tình trạng thiếu hụt tài nguyên thủy sản, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thức ăn và kinh tế của các cộng đồng dựa vào ngành cá.

 

Bảo vệ sức khỏe con người

Nước thải thủy sản ô nhiễm có thể chứa các chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người thông qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc qua lượng thực phẩm từ môi trường biển.

 

Bảo vệ đa dạng sinh học

 

Môi trường biển là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật và vi sinh vật. Việc xử lý nước thải thủy sản giúp duy trì và bảo tồn sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái biển.

 

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

 

 Công nghệ xử lý nước thải

 

Xử lý sinh học:

   - Lọc sinh học (Biofiltration): Sử dụng vi sinh vật để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải thành các sản phẩm không độc hại. Các loại hệ thống lọc sinh học bao gồm hồ lọc, bể lọc và các vật liệu lọc như đất sét và sỏi.

   - Xử lý bùn kích hoạt (Activated Sludge Process): Bùn kích hoạt chứa vi sinh vật được sử dụng để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải, sau đó nước được lọc qua để loại bỏ bùn kích hoạt.

   - Xử lý sinh học không oxy hóa (Anaerobic Digestion): Sử dụng vi sinh vật không cần oxi để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải, tạo ra khí sinh học và bùn.

Xử lý vật lý:

   - Lọc cơ học (Mechanical Filtration): Loại bỏ chất hữu cơ và rắn lơ lửng bằng cách sử dụng các bộ lọc vật lý như lưới lọc, bộ lọc cát, và bộ lọc sợi.

   - Kết tủa và khuấy (Flocculation and Stirring): Sử dụng các hóa chất để tạo ra các hạt lớn từ các chất hữu cơ nhỏ, sau đó sử dụng khuấy để kết tụ các hạt này, giúp dễ dàng loại bỏ chúng khỏi nước.

Xử lý hóa học:

   - Xử lý hóa học (Chemical Treatment): Sử dụng các hóa chất như clo, cloramin, ozon, hoặc khử trùng bằng ánh sáng UV để diệt khuẩn và vi khuẩn, loại bỏ chất hữu cơ và các chất độc hại khác trong nước thải.

   - Trung hoà pH (pH Neutralization): Sử dụng các hóa chất như axit hoặc kiềm để điều chỉnh độ pH của nước thải, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Phương pháp kết hợp:

   - Hệ thống xử lý tổ hợp (Combined Treatment Systems): Kết hợp các phương pháp trên để đạt hiệu suất xử lý cao nhất.

Ví dụ, hệ thống kết hợp xử lý sinh học, vật lý và hóa học để loại bỏ các chất ô nhiễm đa dạng và đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn.

 

 

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

 

Đề xuất một sơ đồ công nghệ xứ lý nước thải thủy sản

 

Nước thải thủy sản => Lọc cơ học => Xử lý sinh học => Xử lý hóa học => Xử lý bùn => Nước thải QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Lọc cơ học:

    Loại bỏ các rắn lơ lửng và các chất hữu cơ lớn: loại bỏ khoảng 80-90% rắn lơ lửng và chất hữu cơ.

Xử lý sinh học (sử dụng bùn kích hoạt):

    Loại bỏ chất hữu cơ: giảm BOD (lượng oxy hóa sinh học) từ 300 mg/L xuống dưới 30 mg/L sau khi xử lý.

    Loại bỏ vi khuẩn và vi sinh vật có hại: giảm lượng coliform từ 107 CFU/mL xuống dưới 103 CFU/mL sau khi xử lý.

Xử lý hóa học:

    Diệt khuẩn và vi khuẩn: giảm lượng vi khuẩn từ 106 CFU/mL xuống dưới ngưỡng an toàn (ví dụ: dưới 100 CFU/mL) sau khi xử lý.

    Kết tủa các chất hữu cơ và không hữu cơ: giảm COD (lượng oxy hóa hóa học) từ 500 mg/L xuống dưới 50 mg/L sau khi xử lý.

Xử lý bùn:

    Giảm lượng bùn và khí thải: giảm trọng lượng bùn từ quá trình xử lý nước thải và khí thải từ bùn.

    Xử lý bùn trước khi tiêu hủy hoặc tái sử dụng: giảm hàm lượng hữu cơ trong bùn xuống dưới 50% sau quá trình xử lý.

Kiểm soát chất lượng nước xả ra:

    Đảm bảo rằng các thông số nước xả ra đạt tiêu chuẩn quy định, bao gồm BOD, COD, pH, lượng vi khuẩn, và các chất độc hại khác, theo các quy định pháp lý địa phương hoặc quốc gia.

Tái sử dụng nước:

    Nước được xử lý có thể tái sử dụng cho mục đích như tưới tiêu hoặc tiêu thụ công nghiệp khác với các thông số đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho việc tái sử dụng.

 Các số liệu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào công nghệ xử lý và yêu cầu cụ thể của từng dự án. Đối với mỗi hệ thống xử lý nước thải thủy sản, cần phải tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cần thiết.

 

 

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

 

 

 QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT

 

Bảo vệ môi trường

 

 Quản lý và giám sát nước thải thủy sản giúp đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản không gây ra ô nhiễm môi trường biển và các khu vực nước ngọt. Điều này giữ cho hệ sinh thái biển và nguồn nước sạch được bảo vệ.

 

Bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản

 

 Bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản bằng cách giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của các loài thủy sản và duy trì sự phát triển của chúng.

 

Đảm bảo tuân thủ quy định môi trường

 

 Đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản tuân thủ các quy định môi trường liên quan. Điều này có thể bao gồm việc xác định và thực hiện các tiêu chuẩn xử lý nước thải và báo cáo định kỳ về chất lượng nước thải.

Giảm thiểu rủi ro sức khỏe công cộng

 

 Giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe của cộng đồng bằng cách đảm bảo rằng nước thải không gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho con người sử dụng.

 

Tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững

 

 Việc quản lý và giám sát nước thải thủy sản có thể tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững bằng cách thúc đẩy sự tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, cũng như tạo ra các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến xử lý nước thải.

 

KẾT LUẬN

 

 Vấn đề của nước thải thủy sản là một trong những thách thức lớn đối với môi trường biển và sức khỏe con người. Nước thải từ các hoạt động chế biến, nuôi trồng và xử lý thủy sản chứa nhiều chất độc hại và ô nhiễm, có thể gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh quyển biển và đe dọa sức khỏe công cộng.

 Việc xử lý nước thải thủy sản là cực kỳ quan trọng để bảo vệ môi trường biển và sức khỏe con người. Bằng cách loại bỏ chất ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước thải, chúng ta có thể giữ cho môi trường biển trong tình trạng sạch sẽ và bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản. Đồng thời, việc xử lý nước thải cũng giúp giảm thiểu nguy cơ các bệnh do vi khuẩn và chất độc hại trong nước thải gây ra cho con người.

 Chúng ta cần kêu gọi mọi người hành động để giảm thiểu nước thải thủy sản bằng cách áp dụng các biện pháp tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Đồng thời, cần thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp xử lý nước thải thủy sản hiện đại và bền vững nhằm đảm bảo rằng nước thải được xử lý đúng cách trước khi được xả ra môi trường. Việc này không chỉ giúp bảo vệ môi trường biển và sức khỏe con người ngày nay mà còn đảm bảo sự bền vững cho thế hệ tương lai.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, sản phẩm uy tín chất lượng hàng đầu. Chúng tôi cam kết đưa đến quý khách hàng sự an tâm và đảm bảo khi đến với Thiên Long. HOTLINE: 0965565579.

 

 

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU     GIỚI THIỆU QUY CHUẨN   Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT    QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và ...

Xem thêm
QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY     Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM      QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM     GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG   Khái niệm và vai trò   Khái niệm:     QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG   Phạm vi áp dụng:    Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.    Mục ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN     Giới thiệu   Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo