CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

Ngày đăng: 13-05-2024 08:09:57

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Phạm vi áp dụng:

 

 Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.

 

 Mục đích:

 

 Đề ra các quy định hướng dẫn về chất lượng nước thải nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Quy chuẩn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của ngành công nghiệp cao su đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên.

 

 Tiêu chuẩn xả thải:

 

 Quy chuẩn này cũng quy định các tiêu chuẩn xả thải cần tuân thủ để bảo vệ môi trường, đảm bảo rằng nước thải được xử lý trước khi thải ra môi trường tự nhiên.

 

 Phương tiện kiểm tra và đánh giá:

 

 QCVN 01-MT:2015/BTNMT cũng chỉ định các phương tiện và phương pháp để kiểm tra, đánh giá, và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được đề ra.

 

 

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 

Các quy định pháp lý:

 

 Quy chuẩn này cũng đề cập đến các quy định pháp lý liên quan đến việc xử lý và quản lý nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.

QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 Chỉ tiêu về chất hữu cơ:

 

 Quy định về nồng độ các chất hữu cơ có trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên, như COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biochemical Oxygen Demand), và TOC (Total Organic Carbon).

 

 Chỉ tiêu về chất không hòa tan:

 

 Quy định về nồng độ các chất không hòa tan có trong nước thải, như TSS (Total Suspended Solids) và TDS (Total Dissolved Solids).

 

 Chỉ tiêu về chất độc hại:

 

 Quy định về nồng độ các chất độc hại có trong nước thải, như kim loại nặng (như thủy ngân, chì, cadmium) và các chất hóa học độc hại khác.

 

 Chỉ tiêu về pH:

 

 Quy định về mức độ pH của nước thải sơ chế cao su thiên nhiên, để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường và quá trình xử lý nước thải.

 

 Chỉ tiêu về vi sinh:

 

 Quy định về nồng độ vi sinh vật có trong nước thải, như vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh.

 

Bảng số liệu mô tả các thông số thường gặp trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

 

 

 

Yêu cầu kỹ thuật:

 

 QCVN 01-MT:2015/BTNMT đặt ra các yêu cầu kỹ thuật cụ thể về:

   - Tiêu chí chất lượng của nước thải sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm nồng độ các chất hữu cơ, hóa chất, và các yếu tố ảnh hưởng khác.

   - Phương pháp xử lý nước thải, bao gồm các phương pháp xử lý hóa học, vật lý, và sinh học để đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

   - Yêu cầu về việc giảm thiểu, tái chế, và xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất.

 

 

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 Phương pháp xử lý:

 

 Vật lý: Bao gồm các phương pháp như lọc, cô lập và tách chất rắn từ nước thải cao su thiên nhiên. Có thể sử dụng các thiết bị cho phương pháp này như bể lắng, bể chứa và hệ thống lọc.

 Hóa học: Sử dụng các chất hóa học để loại bỏ các chất ô nhiễm bao gồm các chất kết tủa, các chất oxi hóa hoặc khử trùng.

 Sinh học: Sử dụng các quá trình sinh học để phân hủy và loại bỏ các chất hữu cơ trong nước thải cao su thiên nhiên. Các phương pháp này bao gồm sử dụng vi khuẩn và vi sinh vật.

 

Quản lý nước thải:

 

  Thu nhập, xử lý và xả thải theo quy định và yêu cầu của QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Bao gồm việc giám sát và đánh giá chất lượng nước thải đảm bảo quy định và giới hạn về chất lượng nước thải.

 

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 

Yêu cầu về quản lý môi trường:

 

 Đơn vị sơ chế cao su thiên nhiên phải thực hiện các biện pháp quản lý môi trường nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, như quản lý chất thải, giảm tiêu thụ nước và năng lượng, và thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước.

 

 Yêu cầu về báo cáo và giám sát:

 

 Đơn vị sơ chế cao su thiên nhiên phải thực hiện việc báo cáo và giám sát chất lượng nước thải, đảm bảo tuân thủ các quy định và giới hạn về chất lượng nước thải, và cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan chức năng.

  

 Yêu cầu về đào tạo và nâng cao nhận thức:

 

 Đơn vị sơ chế cao su thiên nhiên phải đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên về quy định và quy trình xử lý nước thải, để đảm bảo việc xử lý nước thải được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn.

 

 Yêu cầu về kiểm tra và xác nhận:

 

 Đơn vị sơ chế cao su thiên nhiên phải thực hiện các kiểm tra và xác nhận chất lượng nước thải để đảm bảo tuân thủ các quy định và giới hạn về chất lượng nước thải.

 

 

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 

Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG

 

Bảo vệ môi trường:

 

 Xử lý và quản lý nước thải cao su thiên nhiên đảm bảo rằng chất thải không gây ô nhiễm môi trường, nhưng được xử lý và xả thải một cách an toàn. Điều này giúp bảo vệ nguồn nước, đất đai và không khí, và giảm thiểu tác động tiêu cực lên hệ sinh thái.

 

Bảo vệ sức khỏe con người:

 

 Nước thải cao su thiên nhiên có thể chứa các chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh. Bằng cách xử lý và quản lý nước thải một cách hiệu quả, chúng ta đảm bảo rằng nước thải không gây hại cho sức khỏe con người thông qua việc sử dụng nước và tiếp xúc với môi trường.

 

Tuân thủ quy định pháp luật:

 

 Xử lý và quản lý nước thải cao su thiên nhiên theo quy định và yêu cầu của QCVN 01:2015/BVMT giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường. Điều này có thể tránh vi phạm pháp luật và tránh các hình phạt pháp lý hoặc hình phạt tài chính.

 

 Tạo ra hình ảnh tích cực:

 

 Xử lý và quản lý nước thải cao su thiên nhiên một cách bền vững và hiệu quả có thể tạo ra hình ảnh tích cực cho các doanh nghiệp và tổ chức. Điều này có thể tăng cường lòng tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng đối với doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cao su.

 

KẾT LUẬN

 

 Việc xử lý và quản lý nước thải cao su thiên nhiên có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và tuân thủ pháp luật. Nó cũng có thể tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội cho các doanh nghiệp và tổ chức.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN LONG là một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, lắp đặt, thi công hệ thống xử lý vấn đề môi trường. Quý khách hàng muốn có thêm thông tin hay có nhu cầu hợp tác vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0965565579.

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU     GIỚI THIỆU QUY CHUẨN   Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT    QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và ...

Xem thêm
QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY     Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ     ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ   Định nghĩa    Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các ...

Xem thêm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM      QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM     GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG   Khái niệm và vai trò   Khái niệm:     QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN     Giới thiệu   Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo