CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Ngày đăng: 16-05-2024 11:06:51

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

GIẤY VÀ BỘT GIẤY

 

 

Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : 2015/BTNMT.

 

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

QCVN 12-MT:2015/BTNMT là một tài liệu quan trọng quy định các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn xử lý nước thải từ các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy. Mục tiêu của QCVN 12-MT:2015/BTNMT là:

Thiết lập các tiêu chuẩn để giảm thiểu tác động tiêu cực của nước thải công nghiệp giấy và bột giấy đến môi trường và sức khỏe con người.

Đảm bảo rằng các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy tuân thủ các quy định về xử lý nước thải theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được đề ra.

 

 

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA QCVN 12-MT : 2015/BTNMT

 

Quy định về tiêu chuẩn nước thải:

 

   Xác định các tiêu chuẩn cho các chỉ số chất lượng nước thải như BOD, COD, SS, và pH để đảm bảo rằng nước thải đạt yêu cầu bảo vệ môi trường.

 

Yêu cầu về quá trình xử lý nước thải:

 

   Quy định các phương pháp xử lý nước thải như xử lý sinh học, hóa học, và vật lý để đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải.

 

Quy định về hệ thống quản lý môi trường:

 

   Yêu cầu các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy phải có hệ thống quản lý môi trường để đảm bảo tuân thủ các quy định về xử lý nước thải.

 

Yêu cầu báo cáo và giám sát:

 

   Đòi hỏi các doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ về chất lượng nước thải và các biện pháp xử lý, cũng như phải tuân thủ các yêu cầu về giám sát môi trường.

 

LỢI ÍCH VÀ TÁC ĐỘNG

 

Bảo vệ môi trường:

 

Việc tuân thủ QCVN 12-MT:2015/BTNMT sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm nước và bảo vệ các nguồn nước sạch.

 

Sức khỏe cộng đồng:

 

Nước thải từ ngành công nghiệp giấy và bột giấy thường chứa các chất hữu cơ và hóa chất độc hại, việc xử lý đúng cách sẽ giảm nguy cơ độc hại cho sức khỏe con người.

 

Phát triển bền vững:

 

Các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy tuân thủ QCVN 12-MT:2015/BTNMT sẽ tạo ra môi trường làm việc an toàn và bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế xanh.

 

 

 

Cột A là nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cột B dùng cho mục đích không cấp nước sinh hoạt.

 

CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐẠT HIỆU QUẢ

 

Xử lý sinh học:

 

Mục Tiêu:

   Loại bỏ chất hữu cơ trong nước thải bằng cách sử dụng vi khuẩn hoặc vi sinh vật để phân hủy chúng thành các chất không độc hại và không gây ô nhiễm.

Quy Trình:

  - Sử dụng các hệ thống kích thích sự phát triển của vi sinh vật hoặc vi khuẩn có khả năng phân hủy chất hữu cơ.

  - Cung cấp điều kiện phát triển tối ưu cho vi sinh vật như nhiệt độ, độ pH và nguồn dinh dưỡng.

  - Quá trình này thường diễn ra trong các hệ thống lọc sinh học như hệ thống lọc thông qua bọt cắm hoặc hệ thống lọc bùn kích hoạt.

Hiệu Suất:

   Hiệu suất loại bỏ BOD phải đạt tối thiểu 80%.

 

Xử lý hóa học:

 

Mục Tiêu:

   Loại bỏ các chất hữu cơ và hóa chất trong nước thải bằng cách sử dụng các phương pháp hóa học để phân hủy chúng thành các chất không độc hại hoặc dễ dàng xử lý.

Quy Trình:

  - Sử dụng các chất oxy hóa như clo hoặc ozon để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.

  - Sử dụng các hợp chất hóa học khác như flocculants để tạo ra các kết tủa từ các chất lơ lửng trong nước thải.

Hiệu Suất:

   Hiệu suất loại bỏ COD phải đạt tối thiểu 85%.

 

 

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

 

 

Xử lý vật lý:

 

Mục Tiêu:

  Loại bỏ các chất lơ lửng và các tạp chất rắn khác từ nước thải bằng cách sử dụng các phương pháp vật lý như lọc hoặc kết tụ.

Quy Trình:

  - Sử dụng các hệ thống lọc như lọc cát, lọc than hoạt tính hoặc lọc màng để loại bỏ các chất lơ lửng từ nước thải.

  - Sử dụng các phương pháp kết tụ như sử dụng hóa chất flocculants để tạo ra các kết tủa từ chất lơ lửng.

Hiệu Suất:

   Hiệu suất loại bỏ chất lơ lửng phải đạt tối thiểu 85%.

Các chất khó xử lý trong nước thải bột giấy

 

CÁC CHẤT KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

 

Lignin: 

 

Chứa các nhóm (-OH), nhóm methoxyl (-OCH3) và nhân benzen

Giải thích: Lignin là một trong những chất gây ô nhiễm chính trong nước thải của ngành công nghiệp bột giấy.

Cách Xử Lý:

  - Xử Lý Sinh Học: Sử dụng vi khuẩn hoặc vi sinh vật phân hủy lignin.

  - Xử Lý Hóa Học: Sử dụng các phương pháp hóa học như oxy hóa hoặc xử lý bằng clo để phân hủy lignin.

  - Xử Lý Vật Lý: Sử dụng các hệ thống lọc hoặc kết tụ để loại bỏ lignin khỏi nước thải.

 

Axit Tannic: C76H52O46

 

Giải thích: Axit tannic có thể được tạo ra trong quá trình sản xuất bột giấy và có thể gây độc hại cho môi trường nước.

Cách Xử Lý:

  - Xử Lý Hóa Học: Sử dụng các chất hóa học như hydroxit sắt để kết tụ axit tannic và loại bỏ nó từ nước thải.

  - Xử Lý Vật Lý: Sử dụng các hệ thống lọc để loại bỏ axit tannic từ nước thải.

 

Chất Hữu Cơ Phức Tạp:

 

Giải thích: Có nhiều chất hữu cơ phức tạp trong nước thải từ ngành công nghiệp bột giấy như các polysaccharides, lignin sulfonate, và hợp chất hữu cơ khác.

Cách Xử Lý:

  - Xử Lý Sinh Học: Sử dụng các quá trình sinh học để phân hủy các chất hữu cơ này thành các chất đơn giản hơn.

  - Xử Lý Hóa Học: Sử dụng các phương pháp oxy hóa hoặc khử phức tạp hóa chất để phân hủy chúng.

  - Xử Lý Vật Lý: Sử dụng các hệ thống lọc hoặc kết tụ để loại bỏ các chất hữu cơ phức tạp từ nước thải.

 

 

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

 

 

Chất Độc Hại:

 

Giải thích: Nước thải từ ngành công nghiệp bột giấy cũng có thể chứa các chất độc hại như các kim loại nặng hoặc hóa chất độc hại từ quá trình sản xuất.

 Cách Xử Lý:

  - Xử Lý Hóa Học: Sử dụng các phương pháp hóa học như flocculants hoặc chất khử kim loại nặng để loại bỏ chúng.

  - Xử Lý Vật Lý: Sử dụng các hệ thống lọc hoặc kết tụ để loại bỏ các hợp chất độc hại từ nước thải.

Các chất khó xử lý trong nước thải bột giấy thường cần được xử lý bằng sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 

 KẾT LUẬN

 

 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT:2015/BTNMT là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng ngành công nghiệp này phát triển một cách bền vững và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc tuân thủ và thực hiện hiệu quả các quy định của quy chuẩn này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường và xây dựng một nền công nghiệp giấy và bột giấy bền vững ở Việt Nam.

 

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU     GIỚI THIỆU QUY CHUẨN   Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT    QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ     ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ   Định nghĩa    Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các ...

Xem thêm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM      QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM     GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG   Khái niệm và vai trò   Khái niệm:     QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG   Phạm vi áp dụng:    Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.    Mục ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN     Giới thiệu   Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo