CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Ngày đăng: 15-05-2024 12:49:53

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

 

 

 QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết lập để đảm bảo rằng việc xử lý nước thải từ ngành dệt nhuộm được thực hiện theo các quy định và tiêu chuẩn môi trường nhất định để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

 

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

 

 

 

LỢI ÍCH CỦA QUY CHUẨN

 

Bảo vệ môi trường

 

Quy chuẩn đặt ra các yêu cầu về chất lượng nước thải và phương pháp xử lý nước thải, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nguồn nước.

 

Bảo vệ sức khỏe con người

 

Quy chuẩn đảm bảo rằng nước thải từ ngành dệt nhuộm được xử lý một cách an toàn, không gây hại cho sức khỏe con người và cộng đồng xung quanh.

 

Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

 

Quy chuẩn này giúp ngành công nghiệp dệt nhuộm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến xử lý nước thải, tránh vi phạm và xử lý hợp lý các vấn đề liên quan đến môi trường.

 

 

NỘI DUNG CỦA QUY CHUẨN

 

 Tiêu chuẩn về chất lượng nước thải: Quy chuẩn đặt ra các yêu cầu về chất lượng nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm, bao gồm các thông số như nồng độ các chất ô nhiễm (như hợp chất hữu cơ, kim loại nặng, hóa chất độc hại), pH, độ mặn, và các yếu tố khác.

 Phương pháp xử lý nước thải: Quy chuẩn quy định các phương pháp và công nghệ xử lý nước thải từ ngành dệt nhuộm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Các phương pháp xử lý có thể bao gồm xử lý vật lý, hóa học, sinh học hoặc kết hợp các phương pháp khác nhau.

 Quy trình kiểm tra và đánh giá: Quy chuẩn đề cập đến quy trình kiểm tra và đánh giá chất lượng nước thải từ ngành dệt nhuộm. Các quy trình này có thể bao gồm việc lấy mẫu, phân tích và đánh giá các thông số chất lượng nước thải để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

 

ỨNG DỤNG CỦA QUY CHUẨN

 

 QCVN 13-MT:2015/BTNMT được áp dụng trong ngành công nghiệp dệt nhuộm nhằm đảm bảo việc xử lý nước thải an toàn và bảo vệ môi trường. Ngành công nghiệp dệt nhuộm có tiềm ẩn nhiều chất ô nhiễm trong quá trình sản xuất, và việc xử lý nước thải từ ngành này là rất quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

 Quy chuẩn này giúp ngành công nghiệp dệt nhuộm tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải. Nó cung cấp các hướng dẫn về chất lượng nước thải, phương pháp xử lý nước thải và quy trình kiểm tra và đánh giá. Bằng cách áp dụng quy chuẩn này, các doanh nghiệp trong ngành dệt nhuộm có thể đảm bảo rằng việc xử lý nước thải được thực hiện đúng quy định và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường.

 

CÁC THÔNG SỐ KHÓ XỬ LÝ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

 

 Hợp chất hữu cơ: Nước thải từ ngành dệt nhuộm thường chứa nhiều hợp chất hữu cơ, như các chất màu, chất tẩy, chất phụ gia và chất chống thấm. Xử lý các hợp chất hữu cơ này có thể đòi hỏi sử dụng các phương pháp hóa học hoặc sinh học phức tạp.

 Kim loại nặng: Nước thải từ ngành dệt nhuộm cũng có thể chứa các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium và chrome. Xử lý nước thải chứa kim loại nặng đòi hỏi sử dụng các phương pháp hóa học hoặc vật lý để loại bỏ hoặc giảm nồng độ của chúng.

 Hóa chất độc hại: Trong quá trình sản xuất dệt nhuộm, có thể sử dụng các hóa chất độc hại như formaldehyde, phenol và các chất oxy hóa. Xử lý nước thải chứa hóa chất độc hại này đòi hỏi sử dụng các phương pháp hóa học hoặc sinh học hiệu quả để loại bỏ hoặc giảm nồng độ của chúng.

 

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

 

 

SO VỚI CÁC QUY CHUẨN TIÊU CHUẨN KHÁC

 

 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014: Đây là luật cơ bản về bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Luật này đề cập đến các quy định và tiêu chuẩn về xử lý nước thải và bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp.

 Nghị định số 80/2019/NĐ-CP: Nghị định này quy định về quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp. Nghị định này đưa ra các hướng dẫn cụ thể về xử lý nước thải và yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường.

Quan trọng của Kiểm Soát Ô Nhiễm:

    Việc kiểm soát các thông số ô nhiễm như pH, BOD5, COD, TSS và các chất dinh dưỡng là thiết yếu để đảm bảo nước thải từ ngành dệt nhuộm không gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.

Cần Giảm Thiểu Kim Loại Nặng:

    Các kim loại nặng như Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Hg và các hợp chất của chúng phải được giảm thiểu đến mức tối đa do tính chất độc hại và khả năng tích tụ trong môi trường, gây hại cho hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Quản Lý Hóa Chất Độc Hại:

    Các hóa chất độc hại như cyanide, phenol và các hợp chất hữu cơ chlorine hóa cần được xử lý kỹ lưỡng để ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Áp Dụng Công Nghệ Xử Lý Hiện Đại:

    Các cơ sở sản xuất dệt nhuộm phải đầu tư vào các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến như xử lý sinh học, hóa học và vật lý để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường.

Bảo Vệ Nguồn Nước và Sức Khỏe Cộng Đồng:

    Tuân thủ các quy định về giới hạn ô nhiễm giúp bảo vệ chất lượng nước ngầm và nước mặt, từ đó bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh và sức khỏe con người, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn nước ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm công nghiệp.

Tuân Thủ Pháp Luật và Trách Nhiệm Xã Hội:

    Việc tuân thủ QCVN 13-MT:2015/BTNMT không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các khoản phạt và các vấn đề pháp lý mà còn nâng cao trách nhiệm xã hội và uy tín của doanh nghiệp, góp phần vào phát triển bền vững.

 

KẾT LUẬN CHUNG

 

 Việc xử lý nước thải trong ngành dệt nhuộm theo quy chuẩn QCVN 13-MT:2015/BTNMT là vô cùng quan trọng để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào công nghệ và quy trình xử lý nước thải hiện đại, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và giám sát chất lượng nước thải để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp và xã hội.

DỊCH VỤ XỬ LÝ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMXD THIÊN LONG

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để thi công lắp đặt hệ thống xử lý vấn đề môi trường hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0965 565 579

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU     GIỚI THIỆU QUY CHUẨN   Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT    QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và ...

Xem thêm
QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY     Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ     ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ   Định nghĩa    Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM     GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG   Khái niệm và vai trò   Khái niệm:     QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG   Phạm vi áp dụng:    Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.    Mục ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN     Giới thiệu   Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo