CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Ngày đăng: 17-05-2024 07:36:20

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

 

GIỚI THIỆU QUY CHUẨN

 

Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT

 

 QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và quy định về xử lý, quản lý và giám sát nước thải xăng dầu và kho để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở, công trình, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng nước thải xăng dầu và kho trên toàn quốc.

 

Mục đích và phạm vi áp dụng của quy chuẩn

 

 Mục đích của QCVN 29:2010/BTNMT là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và quy định về xử lý, quản lý và giám sát nước thải xăng dầu và kho để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

 Phạm vi áp dụng của quy chuẩn này bao gồm:

- Các cơ sở, công trình, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng nước thải xăng dầu và kho trên toàn quốc.

- Các loại nước thải xăng dầu và kho gồm nước thải từ các nhà máy lọc dầu, trạm xăng dầu, bến cảng, nhà máy sản xuất và sử dụng xăng dầu, các kho chứa xăng dầu và các hoạt động liên quan khác.

 

 

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

 

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

Định nghĩa nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

 

 Theo QCVN 29:2010/BTNMT, nước thải xăng dầu và kho được định nghĩa như sau:

 Nước thải xăng dầu: Là nước thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng xăng dầu. Nước thải này có thể chứa các chất gây ô nhiễm như dầu, xăng, các hợp chất hữu cơ và các chất hóa học khác.

 Nước thải kho: Là nước thải sinh ra từ các hoạt động lưu trữ, vận chuyển và sử dụng các chất liệu trong kho. Nước thải này có thể chứa các chất gây ô nhiễm như dầu, chất thải từ các vật liệu lưu trữ và các chất hóa học khác.

 

Phân loại nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu theo tính chất và nguồn gốc

 

 Phân loại theo tính chất:

- Nước thải xăng dầu và kho không gây ô nhiễm: Đây là loại nước thải có tính chất không gây ô nhiễm môi trường và không cần xử lý đặc biệt trước khi xả thải.

- Nước thải xăng dầu và kho gây ô nhiễm: Đây là loại nước thải có tính chất gây ô nhiễm môi trường và cần phải được xử lý trước khi xả thải vào môi trường.

 Phân loại theo nguồn gốc:

- Nước thải xăng dầu từ nhà máy lọc dầu: Đây là nước thải sinh ra từ quá trình sản xuất xăng dầu tại nhà máy lọc dầu.

- Nước thải xăng dầu từ trạm xăng dầu: Đây là nước thải sinh ra từ hoạt động kinh doanh và sử dụng xăng dầu tại các trạm xăng dầu.

- Nước thải xăng dầu từ bến cảng: Đây là nước thải sinh ra từ hoạt động vận chuyển và lưu trữ xăng dầu tại các bến cảng.

- Nước thải xăng dầu từ nhà máy sản xuất và sử dụng xăng dầu: Đây là nước thải sinh ra từ quá trình sản xuất và sử dụng xăng dầu tại các nhà máy sản xuất và sử dụng xăng dầu.

- Nước thải kho: Đây là nước thải sinh ra từ hoạt động lưu trữ, vận chuyển và sử dụng các chất liệu trong kho.

 

GIỚI HẠN VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

 

 

TÁC HẠI ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

 

Ảnh hưởng đến môi trường

 

 Ô nhiễm nước

 Dầu mỡ khoáng: Khi nước thải chứa dầu mỡ khoáng xâm nhập vào nguồn nước, nó có thể tạo thành màng dầu trên bề mặt, làm giảm oxy hòa tan trong nước. Điều này ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật thủy sinh và làm mất cân bằng hệ sinh thái nước

 Hóa chất độc hại: Các hóa chất như chì (Pb), cadmi (Cd), và phenol có trong nước thải là các chất cực kỳ độc hại, có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và nông nghiệp.

 Ô nhiễm đất:

Khi nước thải từ kho và cửa hàng xăng dầu ngấm vào đất, các chất ô nhiễm có thể làm suy thoái đất, ảnh hưởng đến cấu trúc và độ màu mỡ của đất. Các kim loại nặng như chì và cadmi có thể tích tụ trong đất, gây hại cho cây trồng và động vật.

 Ô nhiễm không khí:

 Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong nước thải có thể bay hơi vào không khí, gây ô nhiễm không khí. VOC là những chất có thể gây hại cho sức khỏe con người khi hít phải và cũng góp phần vào hiện tượng ô nhiễm không khí toàn cầu.

 

Ảnh hưởng đến sức khỏe con người

 

 Nhiễm độc cấp tính:

 Con người có thể bị nhiễm độc cấp tính khi tiếp xúc trực tiếp với nước thải hoặc tiêu thụ nước và thực phẩm bị ô nhiễm. Các triệu chứng có thể bao gồm nôn mửa, chóng mặt, đau đầu và các triệu chứng thần kinh.

Tích lũy độc chất trong cơ thể:

Các kim loại nặng như chì và cadmi có thể tích tụ trong cơ thể con người qua thời gian, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương thận, hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Sự phơi nhiễm lâu dài với các chất này có thể dẫn đến các bệnh mãn tính và ung thư.

Ảnh hưởng đến hệ hô hấp:

 Hít phải các VOC và các hợp chất hóa học bay hơi từ nước thải có thể gây kích ứng đường hô hấp, hen suyễn, và các vấn đề hô hấp khác. Những người làm việc trong môi trường xăng dầu hoặc sống gần các khu vực này đặc biệt có nguy cơ cao.

 

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

Các phương pháp xử lý nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

 

 

 

CÁC YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

 

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 

 

1. Hiệu suất xử lý:

 

 Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu cần đảm bảo hiệu suất xử lý cao để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải một cách hiệu quả.

 

2. Tiết kiệm năng lượng:

 

 Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải cần được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

 

3. Dễ vận hành và bảo trì:

 

 Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải cần được thiết kế để dễ dàng vận hành và bảo trì, giúp đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của hệ thống. 

 

4. Tuân thủ quy định:

 

 Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường và xử lý nước thải.

 

5. Đáp ứng quy mô:

 

 Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải cần đáp ứng quy mô của kho và cửa hàng xăng dầu, từ nhỏ đến lớn, để đảm bảo xử lý đúng lượng nước thải sinh ra.

 

6. Tính linh hoạt:

 

 Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải cần có tính linh hoạt để có thể điều chỉnh và thích ứng với các yêu cầu cụ thể của kho và cửa hàng xăng dầu.

 

KẾT LUẬN

 

 Nước thải từ kho và cửa hàng xăng dầu, nếu không được xử lý đúng cách, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Do đó, việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về xử lý nước thải như QCVN 29:2010/BTNMT là vô cùng quan trọng để bảo vệ môi trường và cộng đồng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG cam kết cung cấp các giải pháp xử lý môi trường tiên tiến, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0965 565 579 để được tư vấn và hợp tác ngay hôm nay!

 

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY     Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ     ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ   Định nghĩa    Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các ...

Xem thêm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM      QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM     GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG   Khái niệm và vai trò   Khái niệm:     QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG   Phạm vi áp dụng:    Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.    Mục ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN     Giới thiệu   Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo