CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày đăng: 10-05-2024 13:51:29

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

 

 

Giới thiệu

 

Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với việc sản sinh ra một lượng lớn nước thải, gây ảnh hưởng đến môi trường nếu không được quản lý và xử lý một cách hiệu quả. Quy Chuẩn Việt Nam 11-MT:2015/Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (QCVN 11-MT:2015/BTNMT) về Nước Thải Chế Biến Thủy Sản ra đời nhằm giải quyết vấn đề này và đảm bảo sự bền vững cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản.

 

 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

 

 

Mục tiêu của QCVN 11-MT:2015/BTNMT

 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT về Nước Thải Chế Biến Thủy Sản đã được thiết lập với các mục tiêu cụ thể:

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường:

Quy chuẩn nhằm hướng đến việc giảm thiểu sự ô nhiễm từ nước thải chế biến thủy sản, bảo vệ các nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường sống.

Nâng cao chất lượng nước thải:

Đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải để đảm bảo rằng nước thải được xử lý đúng cách trước khi được thải ra môi trường.

Khuyến khích sử dụng công nghệ sạch:

Thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ xử lý sạch và hiệu quả trong việc xử lý nước thải chế biến thủy sản.

 

 

 

 

Cột A quy định cho nguồn nước dùng cho mục đich cấp nước sinh hoạt.

Cột B quy định cho nguồn nước không dùng cho mục đich cấp nước sinh hoạt.

 

Công thức tính toán

 

Công thức tính toán quan trọng để đánh giá chất lượng nước thải và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

1. Công thức tính BOD5 (Biochemical Oxygen Demand):

BOD5 (mg/l) = (DOi - DOf) * F * 1000 / V

Trong đó:

- DOi: Lượng oxy hòa tan ban đầu (mg/l)

- DOf: Lượng oxy hòa tan sau 5 ngày (mg/l)

- F: Định mức tương đương (thường là 1000)

- V: Thể tích mẫu thử (l)

2. Công thức tính COD (Chemical Oxygen Demand):

COD (mg/l) = (V * N * 8) / m

Trong đó:

- V: Thể tích dung dịch đã phản ứng (ml)

- N: Nồng độ dung dịch K2Cr2O7 (mol/l)

- m: Khối lượng mẫu thử (g)

3. Công thức tính TSS (Total Suspended Solids):

TSS (mg/l) = (m * 1000) / V

Trong đó:

- m: Khối lượng cặn (g)

- V: Thể tích mẫu thử (l)

4. Công thức tính nồng độ các chất ô nhiễm khác:

Nồng độ (mg/l) = (m * 1000) / V

Trong đó:

- m: Khối lượng chất ô nhiễm (g)

- V: Thể tích mẫu thử (l)

5. Công thức tính lưu lượng nước thải:

Lưu lượng nước thải (m3/h) = Q x 3.6

Trong đó:

- Q: Lưu lượng nước thải (m3/s)

Lưu ý:

- Trong mỗi công thức, các đại lượng và đơn vị có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của từng tiêu chuẩn hoặc quy định trong QCVN 11-MT:2015/BTNMT.

 

 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

 

 

Các yêu cầu cụ thể của QCVN 11-MT:2015/BTNMT

 

1. Quản lý và giảm thiểu ô nhiễm

- Đề xuất các biện pháp quản lý như lập kế hoạch xử lý nước thải, giám sát và báo cáo, đảm bảo rằng mọi hoạt động xử lý nước thải tuân thủ quy chuẩn môi trường.

- Yêu cầu các nhà máy chế biến thủy sản phải áp dụng biện pháp giảm thiểu chất thải tại nguồn, sử dụng công nghệ hiệu quả để giảm thiểu chất thải sinh ra từ quá trình sản xuất.

2. Tiêu chuẩn về chất lượng nước thải

- Xác định các giá trị tiêu chuẩn cho các chỉ tiêu chất lượng nước thải như BOD5, COD, TSS, và pH để đảm bảo rằng nước thải đạt được chất lượng yêu cầu trước khi được thải ra môi trường.

- Đặc biệt quan tâm đến việc giảm lượng chất hữu cơ và hữu cơ không dễ phân hủy, giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm đến môi trường nước.

3. Xử lý nước thải

- Yêu cầu các nhà máy chế biến thủy sản phải có hệ thống xử lý nước thải hiệu quả trước khi thải ra môi trường, bao gồm các công nghệ như xử lý sinh học, xử lý hóa học, và xử lý vật lý.

- Hướng dẫn về việc lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp với quy mô và điều kiện cụ thể của từng nhà máy.

 

 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

 

 

Lợi ích và thách thức

 

Lợi ích

 

- Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nước thải chế biến thủy sản, bảo vệ các nguồn tài nguyên và sinh thái.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Quy chuẩn giúp các nhà máy chế biến thủy sản nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu thông qua việc xử lý nước thải hiệu quả.

 

Thách thức

 

- Chi phí đầu tư: Các công nghệ xử lý nước thải hiệu quả thường đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, đặc biệt đối với các nhà máy nhỏ và vừa.

- Nhận thức và tuân thủ: Cần nâng cao nhận thức và ý thức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản

 

Kết luận

 

 QCVN 11-MT:2015/BTNMT về Nước Thải Chế Biến Thủy Sản đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường và bền vững trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản tại Việt Nam. Bằng việc đặt ra các yêu cầu cụ thể và tiêu chuẩn chất lượng nước thải, quy chuẩn này đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản về cách quản lý và xử lý nước thải một cách hiệu quả.

Việc tuân thủ QCVN 11-MT:2015/BTNMT không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu. Tuy nhiên, vẫn còn thách thức về chi phí đầu tư vào công nghệ xử lý nước thải và việc nâng cao nhận thức và tuân thủ từ phía các doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu bền vững trong ngành chế biến thủy sản, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, các doanh nghiệp, và các bên liên quan khác. Việc thúc đẩy sử dụng công nghệ sạch và tăng cường giám sát, kiểm tra cũng như giáo dục và tạo ra các chính sách hỗ trợ sẽ giúp đảm bảo rằng ngành công nghiệp chế biến thủy sản phát triển bền vững và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, lắp đặt, thi công hệ thống xử lý vấn đề môi trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG sẽ là đơn vị uy tín chất lượng để quý doanh nghiệp lựa chọn Hotline: 0965565579.

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU     GIỚI THIỆU QUY CHUẨN   Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT    QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và ...

Xem thêm
QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY     Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ     ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ   Định nghĩa    Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các ...

Xem thêm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM      QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM     GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG   Khái niệm và vai trò   Khái niệm:     QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG   Phạm vi áp dụng:    Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.    Mục ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo