CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TMXD Thiên Long

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng: 14-05-2024 09:12:19

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

 

GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) MÔI TRƯỜNG

 

Khái niệm và vai trò

 

Khái niệm:  

  QCVN là một hệ thống các quy chuẩn được đưa ra bởi các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Chúng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người.

  Các quy chuẩn QCVN thường xác định các giới hạn cho các chất ô nhiễm trong môi trường, như nước, không khí, đất, và tiếng ồn. Chúng cũng đề xuất các phương pháp kiểm tra và đo lường để đảm bảo tuân thủ.

 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

 

Vai trò:

 Định hướng và hướng dẫn: QCVN môi trường định hướng và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về các yêu cầu và tiêu chuẩn về môi trường, giúp họ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

 Bảo vệ môi trường: QCVN môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và sinh thái hệ.

 Đảm bảo sức khỏe cộng đồng: Áp dụng QCVN môi trường giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

 Tuân thủ quy định pháp luật: QCVN môi trường là một công cụ quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường.

 

Lý do và lợi ích của việc áp dụng

 

 Lý do áp dụng QCVN về môi trường:

  Bảo vệ môi trường: QCVN giúp đảm bảo sự bền vững và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và sinh thái hệ.

  Đảm bảo sức khỏe cộng đồng: Áp dụng QCVN môi trường giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

 Tuân thủ quy định pháp luật: QCVN là một công cụ quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường.

  Lợi ích của việc áp dụng QCVN về môi trường:

  Cải thiện chất lượng môi trường: QCVN giúp nâng cao chất lượng không khí, nước và đất, giảm thiểu ô nhiễm và tác động tiêu cực đến môi trường.

  Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Áp dụng QCVN môi trường giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân và giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến môi trường.

  Bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên: QCVN giúp bảo vệ và tăng cường sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước, đất, rừng và động vật hoang dã.

 

 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QCVN MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

Các lĩnh vực áp dụng QCVN môi trường

 

 Quản lý chất lượng không khí: QCVN về không khí áp dụng để đo, giám sát và quản lý chất lượng không khí nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 Quản lý chất lượng nước: các nguồn nước được QCVN áp dụng để đo giám sát và quản lý chất lượng nước bao gồm nước mặt, nước ngầm và nước thải.

 Quản lý chất lượng đất: nhằm bảo vệ đất và đảm bảo hệ sinh thái đất bền vững.

 

Những thành tựu đã đạt từ việc áp dụng QCVN về môi trường

 

 Giảm ô nhiễm môi trường: Việc thi hành QCVN đã giúp giảm lượng khí thải, nước thải và chất thải độc hại ra môi trường. Các tiêu chuẩn chất lượng không khí, nước, và đất đã được nâng cao, từ đó giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái.

 Bảo vệ nguồn nước: QCVN về môi trường đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước. Việc kiểm soát chất lượng nước thải từ công nghiệp và dân sinh đã giúp giảm ô nhiễm trong các dòng sông, ao hồ, và nguồn nước ngầm.

 Quản lý chất thải: Áp dụng QCVN đã tạo ra các tiêu chuẩn và quy trình quản lý chất thải hiệu quả hơn. Điều này bao gồm cả việc tăng cường tái chế và xử lý chất thải để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đối với môi trường.

 Bảo vệ sinh quyền người dân: Việc thực thi QCVN giúp bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, bằng cách giảm thiểu tiếp xúc với các chất độc hại từ môi trường.

 Thúc đẩy phát triển bền vững: Áp dụng QCVN về môi trường là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, bằng cách đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và sản xuất không gây ra hậu quả đáng kể đối với môi trường và xã hội.

 Tăng cường uy tín quốc tế: Việc tuân thủ QCVN giúp tăng cường uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

 

 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

 

THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

 

Thách thức

 

 Thiếu tài nguyên và khả năng kiểm soát: Một số tổ chức và doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chuẩn QCVN do thiếu về nguồn lực và khả năng kiểm soát. Điều này có thể đặc biệt phức tạp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Chi phí cao: Áp dụng QCVN thường đi kèm với chi phí ban đầu cao, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cần phải cập nhật hoặc thay đổi công nghệ để tuân thủ các tiêu chuẩn mới.

 Khả năng thực thi yếu: Một thách thức lớn khác là khả năng thực thi của các cơ quan quản lý môi trường. Việc thiếu nguồn lực và năng lực của cơ quan này có thể dẫn đến việc thiếu kiểm soát và tuân thủ của các doanh nghiệp.

 Không đồng nhất trong tuân thủ: Do sự không đồng nhất trong quá trình tuân thủ, một số doanh nghiệp có thể không thực hiện QCVN một cách đầy đủ, gây ra rủi ro cho môi trường và cạnh tranh không lành mạnh.

 Thách thức về cơ sở hạ tầng: Để tuân thủ các tiêu chuẩn, có thể cần đầu tư vào hạ tầng mới, như các nhà máy xử lý nước thải hoặc hệ thống thu gom và xử lý chất thải. Đây có thể là một thách thức đặc biệt đối với các khu vực nông thôn và kinh tế yếu.

 Thách thức về giáo dục và nhận thức: Cần có sự đầu tư lớn trong việc tăng cường giáo dục và nhận thức về việc tuân thủ QCVN trong cả cộng đồng và doanh nghiệp. Điều này có thể đòi hỏi thời gian và công sức để thay đổi tư duy và hành vi.

 Thách thức pháp lý: Có thể có sự không rõ ràng trong việc áp dụng và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến QCVN, đặc biệt là khi có sự trùng lặp hoặc xung đột giữa các quy định pháp luật khác nhau.

 

Giải pháp

 

 Tăng cường hỗ trợ và tư vấn: Chính phủ và các tổ chức liên quan cần cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để giúp họ thực hiện QCVN một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm cung cấp thông tin, đào tạo, và hỗ trợ tài chính.

 Thúc đẩy hợp tác công tư: Chính phủ có thể thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức môi trường phi chính phủ để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như để tìm ra các giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 Tăng cường kiểm soát và thực thi: Chính phủ cần tăng cường kiểm soát và thực thi việc tuân thủ QCVN thông qua việc cung cấp nguồn lực đủ cho cơ quan quản lý môi trường, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

 

 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

 

 Khuyến khích sử dụng công nghệ sạch: Chính phủ có thể khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ sạch và tiết kiệm tài nguyên để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và giảm chi phí vận hành trong dài hạn.

 Tăng cường giáo dục và nhận thức: Chính phủ và các tổ chức liên quan nên tăng cường các hoạt động giáo dục và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về việc tuân thủ QCVN và tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

 Khuyến khích nghiên cứu và phát triển: Chính phủ có thể hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ và phương pháp mới giúp doanh nghiệp thực hiện QCVN một cách hiệu quả hơn và giảm thiểu chi phí.

 Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp: Chính phủ cần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và dễ dàng cho các doanh nghiệp tuân thủ QCVN, bao gồm cả việc giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện hạ tầng và tạo ra các cơ hội đầu tư.

 

KẾT LUẬN

 

Việc áp dụng QCVN về môi trường không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là một cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. Đồng thời các giải pháp kết hợp giữa chính sách, công nghệ và nhận thức xã hội sẽ giúp vượt qua các thách thức và đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Phương châm của công ty THNN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMXD THIÊN LONG UY TÍN TẠO NÊN CHẤT LƯỢNG vì vậy mỗi dự án, sản phẩm và hạng mục công ty chúng tôi đều đặt tất cả tâm huyết vào. Với mong muốn tạo ra giải pháp tiết kiệm và tối ưu nhất cho khách hàng Thiên Long cam kết tất cả sản phẩm của chúng tôi đều sản xuất từ nguyên liệu chất lượng. Liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0965565579

 

 

Bài viết liên quan

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN MÔI TRƯỜNG     Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nước, đặc biệt là nước thải. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây tổn thương nặng nề cho môi trường. Trong bối cảnh này, những hành động nhỏ từ cộng ...

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ,  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - KHÓ KHĂN KHÔNG LÀ GÌ, CHÚNG TA KIÊN QUYẾT GIẢI QUYẾT!      Ngành công nghiệp dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và phát triển trong nền kinh tế. Nó đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm như vải, áo quần, nhuộm sợi, và các sản phẩm khác.   GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ    Giới thiệu về ...

Xem thêm
SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

SẢN XUẤT GIẤY BỀN VỮNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÓ XỬ LÝ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY     GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY   Định nghĩa   Ngành sản xuất giấy là một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các loại giấy từ nguyên liệu gỗ, cellulose, bột giấy tái chế và các nguồn nguyên liệu khác. Quá trình sản xuất giấy bao gồm nhiều công đoạn từ việc ...

Xem thêm
QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU     GIỚI THIỆU QUY CHUẨN   Giới thiệu về QCVN 29:2010/BTNMT    QCVN 29:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xăng dầu và kho. Quy chuẩn này được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (BTNMT) vào năm 2010. Mục đích của quy chuẩn là xác định các tiêu chuẩn chất lượng và ...

Xem thêm
QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

QCVN 12-MT:2015/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY     Để đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy QCVN 12-MT : ...

Xem thêm
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG      Trong thời đại hiện đại, khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh ...

Xem thêm
BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC! HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

BIỂN CẢ ĐANG KHÓC!  HÃY DỪNG XÃ THẢI NƯỚC THẢI THỦY SẢN KHI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ     ĐỊNH NGHĨA NƯỚC THẢI THỦY SẢN VÀ CÁC NGUỒN GỐC CỦA NÓ   Định nghĩa    Nước thải thủy sản là loại nước bị ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, chế biến và xử lý thủy sản. Nó có thể chứa các chất hữu cơ và không hữu cơ, vi sinh vật, hóa chất và các ...

Xem thêm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QCVN 13-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM      QCVN 13-MT:2015/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt nhuộm được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này có mục đích đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xử lý nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm. Nó được thiết ...

Xem thêm
GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG

GIẢM BỚT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA THIÊN LONG      Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Các doanh nghiệp không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hiểu rõ điều này, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ...

Xem thêm
BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG

BÔNG LỌC KHÍ TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO MÔI TRƯỜNG     Giới thiệu    Khí thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong quá trình sản xuất công nghiệp, giao thông và nhiều nguồn khác, chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm. Để giảm thiểu tác động xấu của khí thải, các phương pháp xử lý ngày càng ...

Xem thêm
QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG

QCVN 08:2023/BTNMT – NƯỚC SẠCH VÀ CUỘC SỐNG      Nước mặt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ việc cung cấp nước uống cho đến phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và giải trí. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì chất lượng nước mặt là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển bền vững của môi trường ...

Xem thêm
BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI

BÔNG LỌC - GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHO NƯỚC THẢI TUYỆT VỜI     BÔNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   Nguyên lý hoạt động    Bông lọc được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các tạp chất, hạt bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cách hoạt động của bông lọc trong xử lý nước thải thường dựa trên nguyên lý của quá trình lọc cơ học.  Khi nước ...

Xem thêm
QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

QCVN – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM      Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều không thể tránh khỏi. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đóng vai trò ...

Xem thêm
QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

QCVN 01-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG   Phạm vi áp dụng:    Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất sơ chế cao su thiên nhiên, bao gồm cả những cơ sở sản xuất trên đất liền và trên biển. Quy chuẩn này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực bắt buộc với các đơn vị trong lĩnh vực này.    Mục ...

Xem thêm
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ BÙN HIỆU QUẢ - MÁY ÉP BÙN: VƯỢT TRỘI HƠN CẢ!      Trong ngành xử lý nước và xử lý chất thải, việc xử lý bùn là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường được bảo vệ và tiêu chuẩn vệ sinh được đáp ứng. Máy ép bùn là một giải pháp hiệu quả và vượt trội so với các phương pháp xử lý bùn truyền thống ...

Xem thêm
SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT

SO SÁNH QCVN 11-MT:2015/BTNMT VÀ QCVN 11-MT:2008/BTNMT      Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 11-MT:2015/BTNMT và QCVN 11-MT:2008/BTNMT đều là các tiêu chuẩn quan trọng trong việc quản lý và xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Tuy cùng mục đích nhưng có những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này.   CƠ SỞ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG    QCVN 11-MT:2015/BTNMT: ...

Xem thêm
CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CÔNG NGHỆ BIO – SCRUBBERS VÀ BIOFILTER     Cả hai công nghệ Bio-Scrubber và Biofilter đều được sử dụng để xử lý khí thải, nhưng chúng có một số điểm khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công nghệ:   BIO-SCRUBBER      Ứng dụng:   Bio-Scrubber thường được sử dụng trong các hệ thống xử ...

Xem thêm
QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN11-MT:2015/BTNMT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN     Giới thiệu   Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn sản phẩm xuất khẩu và cung cấp việc làm cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, quá trình chế biến thủy sản cũng đồng nghĩa với ...

Xem thêm
CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BIOREACTOR CHỨA MÀNG LỌC POLYMER: SỨC MẠNH CỦA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      Trong bối cảnh ngày càng tăng của ô nhiễm môi trường, việc tìm ra các giải pháp hiệu quả để xử lý khí thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ Bioreactor chứa màng lọc polymer đã trở thành một trong những phương pháp tiên tiến nhất, mang lại kết quả hiệu quả và bền vững ...

Xem thêm
BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI

BIOFILTER - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC HÀNG ĐẦU CHO XỬ LÝ KHÍ THẢI       Công nghệ Biofilter là gì?   Là công nghệ sử dụng vi sinh vật để tạo quá trình oxy hóa và loại bỏ chất khí ô nhiễm là công nghệ sinh học có khả năng kiểm soát ô nhiễm không khí tốt và được ứng dụng phổ biến hiện nay. Những chất hữu cơ dễ bay hơi (VoCs), hợp chất cacbon, khí ...

Xem thêm
.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LONG
Zalo